Vilkår

Vilkår i henhold til bestilling av tjenester o.l.

1. Innledning

Disse vilkår gjelder for alle tjenester som leveres av Nye Eventyr AS. Nye Eventyr AS er et firma som leverer tjenester innen webdesign, webutvikling, grafisk design, markedsføring og lignende. Nye Eventyr AS er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 994876236 .

2. Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er den som bestiller tjenester fra Nye Eventyr AS. Oppdragsgiver er ansvarlig for at opplysninger som er gitt til Nye Eventyr AS er korrekte og oppdaterte. Oppdragsgiver er også ansvarlig for at opplysninger som er gitt til Nye Eventyr AS ikke er i strid med gjeldende lovverk.

3.Binding

Oppdragsgiver er bundet av avtalen med Nye Eventyr AS fra det tidspunktet oppdragsgiver har godkjent avtalen. Avtalen er bindende for begge parter og kan ikke avbestilles eller endres uten samtykke fra begge parter.

4. Oppdragsgivers ansvar

Oppdragsgiver er ansvarlig for at opplysninger som er gitt til Nye Eventyr AS er korrekte og oppdaterte. Oppdragsgiver er også ansvarlig for at opplysninger som er gitt til Nye Eventyr AS ikke er i strid med gjeldende lovverk.

5. Oppdragsgivers rettigheter

Oppdragsgiver har rett til å kreve at Nye Eventyr AS leverer tjenester i henhold til avtalen. Oppdragsgiver har også rett til å kreve at Nye Eventyr AS leverer tjenester i henhold til gjeldende lovverk.

6. Oppdragsgivers plikter

Oppdragsgiver er pliktig til å betale for tjenester som leveres av Nye Eventyr AS. Oppdragsgiver er også pliktig til å gi Nye Eventyr AS nødvendig informasjon for å kunne levere tjenester i henhold til avtalen.

7. Personopplysninger

Les hvordan personopplysninger blir behandlet på personvernsiden.

Alle rettigheter tilhører Nye Eventyr © 2022.